Podręczniki rozbudzające pasję dziecka

19 kwietnia 2022 0 Comments

Ważne cechy materiałów do nauki

Podręcznik do biologii klasa 7, stanowi istną skarbnicę wiedzy, umożliwiającą skrupulatne przygotowanie się do testów oraz egzaminów. Swoją wartość zawdzięcza także dodatkowym treścią, poszerzającym wiedzę z zakresu biologii. Jego struktura została zaprojektowana w bardzo przystępny sposób. Dzięki czemu dziecko nie ma problemu w odnalezieniu się i postępowaniu krok po kroku za wskazówkami autorów. Treści do przyswojenia są urozmaicone wieloma zdjęciami, które skutecznie trafiają do wyobraźni uczniów. Wydawnictwo to zagwarantowało także ciekawe Atlasy do nauk przyrodniczych oraz dodatkowe materiały prezentowane w trakcie lekcji przez nauczycieli. Różnorodność treści oraz sposobów przekazywania wiedzy zapewnia dużą atrakcyjność nauki a także brak pojawiania się znudzenia na twarzach dzieci. 

Rola nauczyciela

Istotne jest aby dydaktyk prowadzący zajęcia, prześledził wraz z dziećmi poszczególne działy oraz pokazał dodatkowe cechy książek. Ważne jest bay nauczyciele prezentowali w jaki sposób zamierzają korzystać z materiałów. Ogólny plan pokazuje dzieciom kolejne etapy prowadzenia nauki, może wywołać duże emocje a także chęć dążenia do zdobywania wiedzy z poszczególnych działów w celu ukończenia pierwszej części książki. Podręczniki te zostały wyposażone w przykładowe testy na zakończenie każdego działu. Nauczyciel może zaproponować wykonywanie ich w ramach pracy domowej a także powtórek przed prawdziwym testem wiedzy. Dzięki czemu uczniowie będą mogli przećwiczyć rozwiązywanie podobnych testów oraz sprawdzić poziom zdobytej wiedzy i opanowanego materiału. 

Dodatki

Podręczniki te zawierają wiele dodatkowych materiałów, oznaczonych jako te wykraczające poza wymagany materiał. Posiadają także internetową bazę wiedzy, z której dzieci mogą korzystać dobrowolnie. Są na niej umieszczone liczne materiały, dzięki którym bez większego wysiłku, uczeń może poszerzać swoją wiedzę z zakresu biologii.  Zawarte są tam także liczne zadania pod postacią gier komputerowych.